ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Στη SIAMO γνωρίζουμε και εφαρμόζουμε πιστά τους κανόνες.

Γνωρίζουμε πως πρέπει να κατασκευάζονται οι πόρτες ασφαλείας.
Γνωρίζουμε πως τοποθετούνται σωστά οι πόρτες ασφαλείας.

Στη SIAMO έχουμε ξεπεράσει τους κανόνες. Τολμούμε και δοκιμάζουμε.
Κατασκευάζουμε θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας που διαρρηγνύονται με ένα τρόπο… την ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ.